Verpleegkundige voor afdeling De Steiger - 64%

P.C. Dr. Guislain

onbepaalde duur - 64% - bachelor of graduaat verpleegkunde

Voorstelling van de organisatie

Het P.C. Dr. Guislain is een algemeen psychiatrisch centrum dat binnen de Gentse regio een betekenisvolle plaats inneemt op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg. Het centrum onderschrijft de Missie van de Broeders van Liefde, die oproept om op een deskundige en zorgzame manier om te gaan met psychisch kwetsbare mensen.

De Steiger is een opname- en behandelafdeling voor (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische stoornissen (campus Sint-Alfons).

Functie

Tewerkstelling op De Steiger, opname- en behandelafdeling voor (jong)volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische stoornissen (campus Sint-Alfons).

Profiel

 • je hebt het diploma bachelor of graduaat in de verpleegkunde
 • je hebt interesse en/ of affiniteit voor het begeleiden van jongeren en volwassenenen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychiatrische problematiek en/of gedragsstoornissen; ervaring is een pluspunt
 • je staat in voor een positief leef- en behandelklimaat
 • je hebt een respectvolle houding naar de patiënt toe en je kan dit vertalen naar positieve omgangsvormen
 • je bent sterk in het omgaan met probleemgedrag en je kan in crisissituaties rustig handelen
 • je kan reflecteren over je eigen rol in het complexe spel van probleemgedrag
 • je neemt individuele begeleidingen op in nauw overleg met het interdisciplinair team
 • je hebt verantwoordelijkheidszin en hanteert een creatieve en flexibele professionele attitude
 • je kan zowel individueel als in team werken en beschikt daartoe over goede communicatievaardigheden
 • je hebt een hart voor mensen en je werkt mee aan onze waardengerichtheid en christelijke inspiratie in de contacten met cliënten en collega's

Aanbod

 • openstaande betrekking met contract van onbepaalde duur
 • jobtime: deeltijdse tewerkstelling (64%) op afdeling De Steiger, Campus Sint-Alfons
 • startdatum: onmiddellijke indiensttreding
 • verloning volgens IFIC, aangevuld met hospitalisatieverzekering, tussenkomst in vervoersonkosten, fietsvergoeding, maaltijdcheques, bijkomende verlofdagen, …

Bijkomende informatie

Voor meer informatie kan je contact opnemen met afdelingshoofd Mieke Van Overbeke of clusterverantwoordelijke Filip Morisse, T 09 243 55 55.

Solliciteren via de website (www.guislain.be) kan tot en met 24 april 2021 t.a.v. mevrouw Christine De Vrieze, directeur patiëntenzorg.

Heb je een vraag?

Met vragen over een specifieke vacature kan je terecht bij de contactpersoon die in de vacature zelf wordt vermeld. Heb je een andere vraag, dan helpen onze stafmedewerkers HR je graag verder.

bannerVacatuurVraag