Medewerker Dienst Zinzorg & Pastoraat

P.C. Dr. Guislain

50%

Voorstelling van de organisatie

Het P.C. Dr. Guislain is een algemeen psychiatrisch centrum dat binnen de Gentse regio een betekenisvolle plaats inneemt op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg. Het centrum onderschrijft de Missie van de Broeders van Liefde, die oproept om op een deskundige en zorgzame manier om te gaan met psychisch kwetsbare mensen.

Functie

 • Samen met je collega van de dienst Z&P draag je bij tot een blijvende aandacht voor zinbeleving en spiritualiteit binnen de zorg. Je biedt op dat vlak ook concrete begeleiding aan.
 • Vanuit een humaan en christelijk perspectief geef je mee vorm aan de christelijk geïnspireerde identiteit van de voorziening en ijver je mee voor een ethisch hoogstaande zorgverlening.
 • Je bent vertrouwenspersoon en religieuze referentiefiguur bij wie zorgvragers, hun omgeving en medewerkers van de voorziening terecht kunnen met hun existentiële en spirituele vragen.

Profiel

 • Je bent Master in de theologie en religiewetenschappen OF hebt met succes een andere erkende theologische of pastorale opleiding afgerond.
 • Je beschikt over de nodige kennis inzake psychopathologie en vormen van psychische kwetsbaarheid of bent bereid je hierin bij te scholen.
 • Praktijkervaring en bijkomende trainingen strekken tot aanbeveling. Zin in levenslang leren en openheid voor praktijkbegeleiding worden verondersteld.
 • Je getuigt van een persoonlijk doorleefde spiritualiteit en kunt hierover ook reflecteren en in gesprek gaan met anderen.
 • In je concrete praktijk weet je het passende evenwicht te vinden in het spanningsveld tussen traditie en vernieuwing.
 • Je geeft blijk van een waarderende omgang met de eigen spiritualiteit van je gesprekspartners en van de nodige openheid voor andere religieuze tradities en overtuigingen dan de jouwe.
 • Je beschikt over de nodige competenties, zowel op het vlak van individuele begeleidingen en groepswerkingen inzake zinzorg en pastoraat als op dat van ethische reflectie in een zorgcontext.
 • Je kunt zelfstandig opdrachten plannen, organiseren en uitvoeren en bent een dynamische teamspeler met zin voor interdisciplinaire samenwerking, reflectie en communicatie.
 • In je concrete praktijk weet je het passende evenwicht te vinden in het spanningsveld tussen traditie en vernieuwing.
 • Je herkent je in de identiteitsverklaring van de voorziening en vindt aansluiting bij de visie inzake identiteits- en inspiratiebeleid van de Broeders van Liefde in België.
 • Je herkent je in de waardengedreven en christelijk geïnspireerde missie, engagementsverklaring en tekst over de grondstroom van de groep Broeders van Liefde en je wenst je in deze geest in te zetten en te profileren
 • Je werkt vlot met de verschillende MS Officetoepassingen Word, Powerpoint, Outlook en Excel, en leert snel nieuwe programma’s aan.

 

Aanbod

 • Wij bieden een boeiende en uitdagende functie in een mens- en resultaatsgerichte werkomgeving.
 • Een deeltijdse arbeidsovereenkomst van maximum 50%
 • Een verloning volgens de geldende IFIC-barema’s binnen de sector, aangevuld met hospitalisatieverzekering, tussenkomst in vervoersonkosten, fietsvergoeding, maaltijdcheques, …
 • Een job met heel wat mogelijkheden tot vorming, training en opleiding die aansluiten bij je opdracht en ontwikkelingsnoden.
 • Indiensttreding is voorzien zodra beschikbaar.

Bijkomende informatie

Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met Christoph Moonen - T 09 216 33 11.

Solliciteren via de website (www.guislain.be) kan tot en met 25 april 2021 t.a.v. Hannes Decraene, algemeen directeur.

Heb je een vraag?

Met vragen over een specifieke vacature kan je terecht bij de contactpersoon die in de vacature zelf wordt vermeld. Heb je een andere vraag, dan helpen onze stafmedewerkers HR je graag verder.

bannerVacatuurVraag