Klinisch psycholoog voor dagbehandeling Andiamo

P.C. Dr. Guislain

onbepaalde duur - 50% - master klinische psychologie

Voorstelling van de organisatie

Het P.C. Dr. Guislain is een algemeen psychiatrisch centrum dat binnen de Gentse regio een betekenisvolle plaats inneemt op het vlak van de geestelijke gezondheidszorg. Het centrum onderschrijft de Missie van de Broeders van Liefde, die oproept om op een deskundige en zorgzame manier om te gaan met psychisch kwetsbare mensen.

Andiamo is een dagziekenhuis voor volwassenen met een psychische kwetsbaarheid of psychiatrische problematiek.

Functie

Tewerkstelling op afdeling Andiamo, dagziekenhuis voor volwassenen met een psychische kwetsbaarheid of psychiatrische problematiek, in het P.C. Dr. Guislain (Campus Guislain).

Profiel

 • je behaalde het diploma master in de klinische psychologie
 • je volgde bijkomend een erkende (vierjarige) therapeutische opleiding (bij voorkeur cognitieve gedragsbenadering of systeemtherapie)
 • je hebt relevante ervaring opgebouwd
 • je gaat voor zorg op maat in het kader van herstel-ondersteunende zorg
 • je werkt krachtgericht en je zoekt samen met de cliënt naar hulpbronnen uit de omgeving
 • je streeft naar optimale zelfredzaamheid, rekening houdend met de psychische kwetsbaarheid van de cliënt
 • je werkt samen met het natuurlijk en professioneel netwerk van de cliënt
 • je helpt de cliënt bij het heropnemen van diverse rollen in verschillende levensdomeinen en in de maatschappij, die bijdragen aan een kwaliteitsvol leven
 • je zet vooral in op groepstherapie, en je begeleidt bijvoorbeeld schemafocustherapie, ACT en sociale vaardigheidstraining
 • daarnaast volg je ook individuele trajecten op en je ondersteunt de cliënt om meer zicht te krijgen op het eigen functioneren en om voeling te krijgen met onderliggende motieven en emoties
 • je werkt goed samen met het multidisciplinair team en de leidinggevenden, en je neemt deel aan diverse overlegmomenten zoals patiëntoverleg, intervisie etc
 • je hebt een hart voor mensen en je werkt mee aan onze waardengerichtheid en christelijke inspiratie, in de contacten met cliënten en collega’s

Aanbod

 • contract van onbepaalde duur, op de afdeling voor dagbehandeling Andiamo, campus Guislain
 • jobtime: 50 %
 • startdatum: voorjaar 2021 (in overleg te bepalen)
 • verloning volgens de geldende IFIC-barema’s binnen de sector, aangevuld met hospitalisatieverzekering, tussenkomst in vervoersonkosten, fietsvergoeding, maaltijdcheques, …

Bijkomende informatie

Voor meer informatie over deze functie kan je contact opnemen met therapeutisch coördinator Bea Lesy of afdelingshoofd Thomas Cleppe  - T 09 216 33 11 (receptie).

Solliciteren via de website (www.guislain.be) kan tot en met 23 april 2021 t.a.v. mevrouw Christine De Vrieze, directeur patiëntenzorg.

Heb je een vraag?

Met vragen over een specifieke vacature kan je terecht bij de contactpersoon die in de vacature zelf wordt vermeld. Heb je een andere vraag, dan helpen onze stafmedewerkers HR je graag verder.

bannerVacatuurVraag